ПРИНЦИПИ

Громадська організація «Громадське об’єднання «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО» створюється і діє на засадах верховенства права, самоврядності, добровільності, рівноправності своїх членів, виборності та підзвітності органів управління, відкритості та гласності.

ДЕМПРО керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України, власним Статутом, іншими положеннями, що прийняті його керівними органами у відповідності до Статуту.