Подолання дефіциту легітимності Конституції України — це основа сучасного конституційного процесу, – М.Ставнійчук
Подолання дефіциту легітимності Конституції України — це основа сучасного конституційного процесу, – М.Ставнійчук

18 червня 2015 року у м. Києві відбулася науково-практична конференція «Місце і роль Конституції України у розвитку правової системи та реалізації цивілізаційного вибору Українського народу», з нагоди 19-ї річниці Конституції України.

У конференції взяли участь представники суддівського корпусу, народні депутати України, вчені, юристи-практики, представники дипломатичного корпусу та громадських організацій правників.

Голова Правління Громадського об’єднання «За демократію через право» Марина Ставнійчук у своєму виступі на цьому заході порушила питання подолання дефіциту легітимності Конституції України як основи сучасного конституційного процесу.

Як зазначила М.Ставнійчук, питання дотримання Конституції та її стабільності прямо стосується основоположної ознаки демократичної держави – легітимності державної влади. Легітимність і стабільність Конституції є головними критеріями довіри та поваги до влади. А без довіри, діалогу й партнерства немає і не може бути справедливості, захищеності, гарантування прав людини в суспільстві і державі, поваги до її гідності.

Відсутність таких взаємозв’язків, на її думку, призводить до безпорадності самої Конституції як правового явища у всіх трьох її вимірах – як політико-правового договору, як основи правової системи і, зрештою, як Основного Закону держави, що має пряму дію.

В умовах фактичної воєнної агресії в Україні, значного поглиблення системної кризи, гуманітарної катастрофи, громадянського протистояння, тривоги в суспільстві дефіцит легітимності – як конституційної, так і демократичної – не може існувати довго. І це чи не більша загроза для нашої державності, ніж зовнішня агресія. Отже, необхідність конституційної реформи в Україні очевидна й актуальна. На цьому не вперше вже наголошує і Венеційська комісія, знову нагадуючи, що Конституція не тільки тимчасовий політичний акт, вона є правовою основою держави. Зміни до Конституції повинні бути збалансовані, а сама Конституція в подальшій перспективі – бути стабільною.

На переконання М.Ставнійчук, влада повинна зробити все, щоб конституційна реформа відбувалася комплексно і системно, відповідно до п’яти пріоритетів, а не фрагментарно, вибірково.

Перший – реальне закріплення на основі європейських стандартів системи прав і свобод людини. Необхідне конституційне гарантування всього спектра прав людини, а передовсім – забезпечення ефективного і незалежного судового захисту.

Другий пріоритет – розширення і вдосконалення конституційного регулювання інститутів безпосередньої демократії. Людям на конституційному рівні має бути гарантована реальна можливість брати участь у місцевих і державних справах. Насамперед через чесні вибори.

Третій пріоритет – розв’язання проблеми ефективності механізму організації державної влади, забезпечення її збалансованості за вертикаллю й горизонталлю, механізмів стримувань і противаг, що убезпечить від узурпації влади будь-ким.

Четвертий пріоритет – створення належних конституційних засад реформування місцевого самоврядування, територіального устрою нашої унітарної держави для запровадження справжнього балансу централізації та децентралізації влади.

І, нарешті, п’ятий пріоритет – визначення і закріплення на конституційному рівні міжнародного статусу України, створення належних конституційних засад її участі в інтеграційних світових і європейських процесах, а головне – створити засади гарантування безпеки нашої держави та захисту її суверенітету.

ЩЕ ПО ТЕМI