Марина Ставнійчук: Суспільство випереджає владу у державотворчих демократичних процесах
Марина Ставнійчук: Суспільство випереджає владу у державотворчих демократичних процесах

11 червня 2015 року в Українському кризовому медіа центрі відбувся прес-брифінг / презентація аналітичної доповіді «Демократія участі в Україні. Стан реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства», в якій експертами було проаналізовано сучасний стан розвитку громадянського суспільства в Україні, вказано на позитивні та негативні тенденції останнього етапу. У заході взяли участь Голова Правління Громадського об’єднання «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО» Марина Ставнійчук, незалежний медіа-експерт Лариса Мудрак та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Як зазначила Голова Правління Громадського об’єднання «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО» Марина Ставнійчук, модерністські підходи до сучасності дають підстави стверджувати, що громадянське суспільство є тією сполучною ланкою, що пов’язує разом державні і приватні активності для зміцнення суспільного блага. За її словами, українська влада просто не має права втрачати динаміку в питаннях стратегування розвитку громадянського суспільства та сприяння йому, налагодження перспективної і постійної співпраці з його інститутами.

М.Ставнійчук вважає, що після Революції Гідності, в умовах, коли хвиля громадської активності мала би бути підхоплена і скоригована в напрямку від супротиву до конструктивної та активної участі громадськості в процесі реформування країни, на жаль, цього не було зроблено новою владою. Натомість у квітні 2015 року, з метою оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених главою держави, Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства було ліквідовано, а також внесено зміни до Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Зокрема, цими змінами скасовано ряд інструментів реалізації Стратегії, таких як щорічне планування з реалізації Стратегії Президентом України. Скасовуються обов’язковий моніторинг та оцінка стану виконання Стратегії з боку глави держави. Більше не передбачається підготовки Національним інститутом стратегічних досліджень щорічної доповіді про стан розвитку громадянського суспільства в Україні як обов’язкового додатку до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

З іншого боку нині, в умовах зниження довіри до владних інституцій, для громадянського суспільства не залишається іншого вибору, ніж використовувати вже наявний досвід і консолідувати власний потенціал для об’єднання зусиль у питаннях становлення дієвого громадянського суспільства та реалізації в Україні кращих демократичних практик у цій сфері з метою створення справді реальних узгоджених між собою механізмів впливу на владу в усіх сферах і на всіх рівнях у державі й контролю за її діяльністю, як у питаннях реформування країни, так і у питаннях відсічі зовнішньої агресії, подолання збройного конфлікту. «Ці тренди мають лише бути посилені власне самим громадянським суспільством», – зазначила вона.

Характеризуючи ступінь участі громадянського суспільства у новітніх державотворчих демократичних процесах, М.Ставнійчук також зазначила, що для нинішньої України уже характерним став його випереджальний розвиток, – громадянське суспільство постало основною і рушійною силою демократії й водночас основним «легітиматором» демократичної форми правління.

ЩЕ ПО ТЕМI